Jaarlijks keert het terug,
het schoonmaken van uw dakgoten.

Wist u dat veel ellende kan ontstaan door vallende bladeren?

U herkent vast het volgende scenario: afvoer verstopt, goot loopt over, muur wordt nat,waardoor lekkages kunnen ontstaan.

Binnen worden de muren nat, schimmelvorming en houtrot. En dat is nog niet alles! bladrest zorgt voor verzuring in de goot, waardoor uw goot wordt aangetast !

Ook bij woningen/panden waar geen bomen in de buurt staan worden dakgoten vuil, denk hierbij aan vogelpoep, stuifzand en slijtage van de daken.

Wij kunnen tegen relatief lage kosten zulke problemen voorkomen door jaarlijks of vaker de afvoeren vrij te maken en de dakgoten te inspecteren.

Een jaarlijkse reiniging en controlebeurt door onze vakman uitgevoerd voorkomt veel problemen!

Voor woningbouwverenigingen hanteren wij onderhoudscontracten tegen een vast bedrag per jaar of een dakgotenfonds voor een vast bedrag per maand.

Zo komt u nooit voor verassingen te staan.u bent zo verzekerd van een goed functionerende dakgoten en full service na het reinigen.

U beslist samen met ons hoe wij het contract op maken, zo beslist u wat de (jaarlijkse) kosten zijn.

Voor particulieren hanteren vaste prijzen per dakgoot.

  • volle dakgoot
  • schone dakgoot